Zemné, výkopové, búracie a stavebné práce – bager, UNC, nakladače a buldozér
Výkopové, zemné, terénne, búracie, demolačné, stavebné práce - UNC, ...

Výkopové, zemné, búracie, terénne a stavebné práce – bager 5,5 ton. a bagre 17 ton., minibager a UNC, nakladače, buldozer

V stavebnej oblasti poskytujeme komplexné služby v oblasti stavebníctvo a prípravy stavby – výkopové, zemné, terénne, stavebné, búracie práce a úpravy a taktiež aj iné stavebné práce ako napríklad rekonštrukcie domu, bytu a murárske práce. Realizujeme rôzne výkopy v tesných priestoroch ale aj pri náročnejšom teréne podľa dohody s klientom. Medzi ne patria napríklad:

Výkopové a stavebné práce – pre inžinierske siete – prípojka (plynovody, vodovody, kanalizácie), prípravné práce pre stavby, bágrovanie, výkopy – základy domu, garáže, kopanie šachty, plotu, žumpa, bazény, drenáž, jamy, záhradné jazierka, realizácia oplotenia a pod., výstavba parkoviska, nakladanie sypkých materiálov čelným nakladačom, mixovacia lopata – výroba betonu lyžicou – betonovanie.

Zemné a terénne práce – úprava záhrady okolo domu, úprava pozemkov a vodných tokov, oprava ciest, chodníkov, vyrovnanie, planírovanie a úprava svahovitého, nerovného terénu pozemkov a záhrad, zavážanie základov rodinných domov, rozhrňanie štrku, hliny, zeminy na pozemku, zavážanie základov RD,  stabilizácia zeminy, stiahnutie ornice, práce s nakladačom, vytrhávanie starých kmeňov stromov a iné…

Demolačné a búracie práce – likvidácia objektov, stavieb, búranie domu, garáže, skladu, pivnice… Realizujeme rôzne výkopy, zemné práce, demolácie v tesných priestoroch, ale aj pri náročnejšom teréne – mechanizmom alebo ručne. Podieľame sa aj pri realizovaní veľkých developerských projektov.

Úprava terénu buldozérom – zrovnávanie, planírovanie terénu, terénne úpravy, prípravné práce pre stavby.

Nakladanie sypkých materiálov čelným nakladačom s objemom lyžice 3m3

Práce, manipulácia s bremenami, žeriavnické práce – napr. osádzanie, montáž žumpy, šachty, osádzanie betónoveho plotu a iné…

Čistenie, zametanie ciest metlou – údržba a čistenie komunikácií a príjazdových ciest  so zametačom s UNC.

Prenájom stavebnej techniky – malé stavebné mechanizmy –  prenájom vibračnej nohy (žaby)  alebo prenájom vibračnej dosky

Prenájom stavebných strojov, možnosť realizácie prác strojom  UNC nakladač, čelný pásový nakladač – objem lyžice 3m3, bager 5,5.ton a 17.tonový bager, pásový minibager alebo ručne.

Ku strojom poskytujeme kompletné príslušenstvo – viac druhov lyžíc aj paletové vidly.

 

STAVEBNÉ PRACE, MURÁRSKÉ PRÁCE, STAVBA DOMU, REKONŠTRUKCIA BYTU, ZATEPLENIE 

Murárske / betonárske práce, stavebné práce –  t.j. napr. stavba, rekonštrukcia domu, stavba základovej dosky, výstavba múrov, stropu, betonáž, betonový poter, šalovanie, potery, omietky, maľovanie stien a iné…

Zateplenie domu – zateplovacie práce – zateplenie fasád, obvodových stien, izolácie a pod.

Interiérové práce – rekonštrukcia bytu, interiéru- napr. rekonštrukcia kúpeľne, bytového jadra, montáž sadrokartónu, potery, stierka a pod.

Obklady – obkladačské práce – pokládka obkladov, dlažieb, plávajúce podlahy alebo parkety

Maľovanie stien – maliarské a natieračské práce – stierkovanie, maliari, maľovky izieb, stierka a pod.

Exteriérové práce – napr. stavba, rekonštrukcia plotu, pokládka zámkovej dlažby, obklady, terénne úpravy a pod.

Pri prevoze sypkých, stavebných materiálov  alebo odpadu možnosť využitia dopravy vyklápacími vozidlami Multicar do 3,5.ton., MAN – AVIA do 7,5.ton., TATRA do 12,5.ton. a Renault Magnum so sklápacím návesom do 25.ton.

Cenník Vám radi poskytneme pri telefonickom rozhovore. Ceny stanovujeme individuálne pretože každá zákazka je špecifická. Pri realizácii viacerých služieb výrazná zľava.

Obhliadky stavieb, pozemkov realizujeme zdarma.