Naša práca a klienti

Medzi našich najznámejších klientov patria spoločnosti

 

 

Materská a základná škola Komjatice – odvoz, likvidácia odpadu

Starý biskupský hostinec – rekonštrukcia – terénne práce a úpravy, dovoz sypkých materiálov, odvoz odpadu

Jaguar, LAND ROVER – presun sypkých materiálov, zemné a výkopové práce

Karcher – prepravné služby, prevoz strojov

Mesto Nitra – výkopové a zemné práce, preprava sypkých materiálov

Rekonštrukcia okresného súdu v Nitre – hydroizolácia budovy súdu – odvoz, likvidácia odpadu v spolupráci so spoločnosťou AVA – STAV s.r.o.

OC LIDL Sereď – veľkosklad – preprava sypkých materiálov

DATART – realizácia prepravných služieb, dovoz elektrospotrebičov

Mesto Bánovce nad Bebravou – výstavba kanalizácie – preprava sypkých materiálov pri výstavbe kanalizácie

Mesto Bošany – výstavba kanalizácie  –  prevoz štrkopieskov a sypkých materiálov

Obec Lužianky – výstavba kanalizácie  prevoz sypkých materiálov, výkopové práce

UPSVaR Nitra – rekonštrukcia – odvoz odpadu, zemné a výkopové práce

Bytový dom Orechov dvor – kompletná demolácia, búranie, odvoz stavebného odpadu

A mnohé ďalšie projekty realizované v spolupráci s inými spoločnosťami alebo samostatne pre firmy alebo súkromné osoby.