Zemné, výkopové, búracie a stavebné práce – bager, UNC, nakladače a buldozér
Výkopové, zemné, terénne, búracie, demolačné, stavebné práce - UNC, ...

Výkopové, zemné, búracie, terénne a stavebné práce – bager 5,5 ton. a bagre 17 ton., minibager a UNC, nakladače, buldozer

V stavebnej oblasti poskytujeme komplexné služby v oblasti stavebníctvo a prípravy stavby – výkopové, zemné, terénne, stavebné, búracie práce a úpravy a taktiež aj iné stavebné práce ako napríklad rekonštrukcie domu, bytu a murárske práce. Realizujeme rôzne výkopy v tesných priestoroch ale aj pri náročnejšom teréne podľa dohody s klientom. Medzi ne patria napríklad:

Výkopové a stavebné práce – pre inžinierske siete – prípojka (plynovody, vodovody, kanalizácie), prípravné práce pre stavby, bágrovanie, výkopy – základy domu, garáže, kopanie šachty, plotu, žumpa, bazény, drenáž, jamy, záhradné jazierka, realizácia oplotenia a pod., výstavba parkoviska, nakladanie sypkých materiálov čelným nakladačom, mixovacia lopata – výroba betonu lyžicou – betonovanie.

Zemné a terénne práce – úprava záhrady okolo domu, úprava pozemkov a vodných tokov, oprava ciest, chodníkov, vyrovnanie, planírovanie a úprava svahovitého, nerovného terénu pozemkov a záhrad, zavážanie základov rodinných domov, rozhrňanie štrku, hliny, zeminy na pozemku, zavážanie základov RD,  stabilizácia zeminy, stiahnutie ornice, práce s nakladačom, vytrhávanie starých kmeňov stromov a iné…

Demolačné a búracie práce – likvidácia objektov, stavieb, búranie domu, garáže, skladu, pivnice… Realizujeme rôzne výkopy, zemné práce, demolácie v tesných priestoroch, ale aj pri náročnejšom teréne – mechanizmom alebo ručne. Podieľame sa aj pri realizovaní veľkých developerských projektov.

Úprava terénu buldozérom – zrovnávanie, planírovanie terénu, terénne úpravy, prípravné práce pre stavby.

Nakladanie sypkých materiálov čelným nakladačom s objemom lyžice 3m3

Práce, manipulácia s bremenami, žeriavnické práce – napr. osádzanie, montáž žumpy, šachty, osádzanie betónoveho plotu a iné…

Prenájom stavebnej techniky – malé stavebné mechanizmy –  prenájom vibračnej nohy (žaby)  alebo prenájom vibračnej dosky

Prenájom stavebných strojov, možnosť realizácie prác strojom  UNC nakladač, čelný pásový nakladač – objem lyžice 3m3, bager 5,5.ton a 17.tonový bager, pásový minibager alebo ručne.

Ku strojom poskytujeme kompletné príslušenstvo – viac druhov lyžíc aj paletové vidly.

 

STAVEBNÉ PRACE, MURÁRSKÉ PRÁCE, STAVBA DOMU, REKONŠTRUKCIA BYTU, ZATEPLENIE 

Murárske / betonárske práce, stavebné práce –  t.j. napr. stavba, rekonštrukcia domu, stavba základovej dosky, výstavba múrov, stropu, betonáž, betonový poter, šalovanie, potery, omietky, maľovanie stien a iné…

Zateplenie domu – zateplovacie práce – zateplenie fasád, obvodových stien, izolácie a pod.

Interiérové práce – rekonštrukcia bytu, interiéru- napr. rekonštrukcia kúpeľne, bytového jadra, montáž sadrokartónu, potery, stierka a pod.

Obklady – obkladačské práce – pokládka obkladov, dlažieb, plávajúce podlahy alebo parkety

Maľovanie stien – maliarské a natieračské práce – stierkovanie, maliari, maľovky izieb, stierka a pod.

Exteriérové práce – napr. stavba, rekonštrukcia plotu, pokládka zámkovej dlažby, obklady, terénne úpravy a pod.

Pri prevoze sypkých, stavebných materiálov  alebo odpadu možnosť využitia dopravy vyklápacími vozidlami Multicar do 3,5.ton., MAN – AVIA do 7,5.ton., TATRA do 12,5.ton. a Renault Magnum so sklápacím návesom do 25.ton.